Είμαστε η γενιά της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η χώρα, η πατρίδα, η κοινωνία μας χρειάζονται. Οι γείτονες, οι γονείς μας, τα παιδιά μας, o πλανητης μας χρειάζονται. Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Είμαστε έτοιμοι να (συν)εισφέρουμε πλήρεις τις δυνάμεις μας. Η ομάδα μας, τα άτομα που συμμετέχουμε στην προσπάθεια αυτή, δεν είμαστε πολιτικοί αλλά είμαστε πολιτικά όντα. Η πολιτική μπορεί να αλλάξει πολλά αλλά το ίδιο και η συμμετοχή. Και εμείς είμαστε ένα συμμετοχικό όργανο. Δεν ζητούμε χρήματα ή πόρους, ούτε θα ζητήσουμε ποτέ και από κανένα.  Θέλουμε μόνο παροχή χρόνου και δεξιοτήτων, θελουμε μονο την πιο ουσιαστικη στηριξη σας.

Έλα μαζί μας. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ανενεργοί, περιμένοντας τους άλλους. Εμείς είμαστε οι άλλοι.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΕΩΝ